info@cntkings.ee

Tjäna tusenlappar på jämställd föräldraledighet

Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten. En av våra typfamiljer tjänar över 1 500 kronor i månaden på att mamma och pappa är hemma sex månader var. Anledningen är tillägget av föräldralön som de som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal får. Men det här är långt ifrån vad föräldrar gör. I dag tas tre av fyra föräldradagar ut av kvinnor. I vår undersökning anser dessutom var fjärde förälder att det är mamman som bör vara hemma mest. 

Se hur mammor och pappor delade på föräldraledigheten i ditt län och kommun under 2021 – i bilaga.

En tredjedel anser att föräldrarna bör dela lika på föräldraledigheten – men så blir det alltså oftast inte. snitt är det endast 19 procent av föräldrarna som delar lika på föräldraledigheten.

-Jag tror att många par fattar beslutet utifrån att den som tjänar mest bör jobba mest. Och eftersom det oftast är kvinnor som står för den lägre inkomsten, blir det hon som är hemma mest. Det är synd för det många kanske inte tänker på när barnen är små är att kvinnors längre frånvarande från arbetet riskerar att hämma deras karriär- och löneutveckling. Åtta år efter att det första barnet fötts skiljer det cirka 30 procent mellan mamman och pappans lön. Året innan paret får barn skiljer det omkring 10 procent. Att dela mer lika på föräldraledigheten har alltså flera positiva aspekter, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Vi har räknat på tre typfamiljer. I ena exemplet delade de lika på ett år, i det andra tog pappan ut två månader.

Lön mamma: 35 000 kr
Lön pappa: 65 000 kr

Pappa: 2 månader
Mamma: 10 månader
Pappa: 6 månaderMamma: 6 månaderSkillnad kr/mer i mån
791 728 kr811 486 kr+ 1 646


Lön mamma: 25 000 kr
Lön pappa: 47 000 kr

Pappa: 2 månaderMamma: 10 månaderPappa: 6 månaderMamma: 6 månaderSkillnad kr/mer i mån
618 515 kr631 650 kr+ 1 094


Lön mamma: 52 000 kr
Lön pappa: 85 000 kr

Pappa: 2 månaderMamma: 10 månaderPappa: 6 månaderMamma: 6 månaderSkillnad kr/mer i mån
1 000 606 kr1 043 048 kr+ 3 537

Föräldralön gör det ekonomiskt att dela lika

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

De flesta omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket samt cirka 90 % av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

Underlaget i siffror
23 %
anser att det är naturligt att mamman är hemma mest. 11 % anser att den som tjänar minst ska vara hemma mest. 34 % anser att föräldrarna bör dela lika. 12 % har aldrig pratat om vem som ska vara hemma.

Om undersökningen
Novus genomförde under december intervjuer med 1 024 föräldrar med barn under 18 år.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *