info@cntkings.ee

Den digitala banken

Oftast när vi använder oss av pengar eller går till banken ser vi inte de fysiska sedlarna längre, utan bara siffror på en skärm. Hur har digitaliseringen av bankerna sett ut och hur kommer den att påverka hur vi använder oss av pengar och banktjänster i framtiden? I den här artikeln ska vi undersöka just den saken.

Kreditkortet kommer till

Det första kreditkortet kom till under mitten på 1900-talet i USA. Det blev snabbt ett populärt och effektivt sätt att betala för sina uppköp, även om det var en långsam process före internets framfart. Istället för att direkt kunna se hur mycket kredit som fanns på kortet, måste köpmän ringa upp banker och kreditkortsutgivare för att säkerställa sig om att köpet kunde genomföras. I och med uppfinningen av internet blev den processen betydligt mycket smidigare, snabbare och mera pålitlig än tidigare. Då internet blev mera vanligt kunde man också börja beställa varor på internet och betala genom sitt kreditkort, utan att behöva lämna sitt hus.

Låna pengar på internet

Genom internets framfart flyttades också mycket av låneverksamheten till just internet. Under 1980-talet lanserade ett amerikanskt företag ett snabbt sätt att ta lån på genom internet, kallat “Quicken Loans”. Ansöknings- och evalueringsprocessen skedde via nätet, vilket gjorde att banken kunde bevilja lån i snabbare takt än andra. År 1999 grundades den första banken verksam helt online, vid namn “First Internet Bank”. Banken erbjöd alla tjänster som fysiska banker och kan ses som förlagan till det online bank systemet som vi har idag.

Olika system för att låna pengar och uträtta bankärenden på nätet utvecklades snabbt. I början på 2000-talet lanserades flera företag genom vilka man kunde låna pengar på nätet, utan att behöva använda sig av en bank. Dessa uppstod genom ett behov för ställen att snabbt kunna låna mindre summor pengar från, utan att behöva vänta på en banks beslut. Ett exempel på sådana företag är de flertal tjänster som erbjuder så kallade SMS-lån, där låntagaren kan låna en mindre summa för 30 dagar. Även om det går snabbt att låna pengarna, är räntorna ofta höga och avgifterna högre än bankens. Genom framfarten av dessa lån, har också nya lagar trätt i kraft för att reglera den snabbt växande låneverksamheten på internet.

Framtidens lån

Vi använder oss allt mera av internet både på våra datorer och i mobilen och tekniken utvecklas hela tiden framåt för att erbjuda oss nya lösningar. Idag är det enkelt att sköta bankärenden och lån direkt i mobilen genom olika appar. Vi verkar röra oss allt längre ifrån lösningar där banken lånar ut pengar och tar istället till alternativa metoder. Någonting som har utvecklats den senaste tiden är vad som kallas peer-to-peer lån, där privatpersoner lånar av andra privatpersoner genom onlinetjänster. Också företag inom kommers som exempelvis Amazon.com har börjat erbjuda lån åt sina konsumenter. Det är säkert att säga att låneverksamheten kommer att utvecklas i takt med de olika digitala lösningar som våra mobiler och datorer kan erbjuda.