info@cntkings.ee

Banklånets historia

I dag hör det till vanligheten att de flesta av oss kommer ta ett banklån i något skede av livet. Kanske för att köpa bostad eller bil, och de flesta studenter lyfter studielån. Det finns en rad olika lån för olika behov och flera olika banker eller tjänster att välja mellan. Att låna pengar har förekommit länge och i den här artikeln ska vi följa med hur det kom sig att vi började låna.

Lån innan pengar

Vi har faktiskt lånat saker redan före pengar fanns som koncept. Det allra äldsta exemplet på ett lånesystem kommer från Mesopotamien, nuvarande Irak, för ca 4000 år sedan. Även om man inte lånade pengar, så var systemet relativt likt det som vi har idag. Man kunde låna frön eller djur och betalade tillbaka efter att fröna såtts, vuxit och gett flera frön samt efter att djuren fött ungar som kunde betalas tillbaka. Precis som idag krävdes ofta en säkerhet för lånet, vilket ofta var ens hus eller mark. Det kunde också krävas att en familjemedlem gick i borgen för lånet och lovade betala om inte låntagaren kunde göra det, precis som det fungerar idag.

Att lämna en säkerhet för ett lån snappades snabbt upp av pantsättare, som är ett av världens äldsta yrken. Pantsättare lånar ut pengar genom att samla in en sak av motsvarande eller dubbelt värde av låntagaren, som en pant. Andra system fungerade så att låntagaren arbetade för långivaren för att betala av sin skuld.

Medeltiden och banker

Under medeltiden förbjöd den katolska kyrkan personer från att låna ut pengar med en ränta högre än 1 %. Enbart judar fick idka vinstdrivande handel med pengar med icke-judar. Det var först under 1500-talet i Italien som pantbanker accepterades av den katolska kyrkan, mycket på grund av den mäktiga familjen Medici. Familjen grundade de första bankerna som kunde behandla flera städers ärenden samtidigt. Även dessa var främst fokuserade på jordbruk men började även erbjuda försäkringar mot missväxt.

I England handlade man främst med guld och det var guldsmederna som fick sätta värdet på guldet. Genom att guldsmederna tog betalt för att hålla reda på förmögna personers guld och började låna ut dessa pengar, började man för första gången låna ut pengar utan att en fysisk vara bytte händer. Det var också i England som den första centralbanken skapades under 1600-talet.

Hur banken kom till Sverige

Den första banken i Sverige grundades 1656 i Stockholm. Vid Stockholms Banco, som den hette, kunde man både spara och låna pengar, precis som vid banker idag. Dock kraschade ekonomin redan åtta år senare och riksdagen upprättade en ny bank 1668. Under 1700-talet blev det allt mera populärt att använda sig av banken och under 1800-talet grundades flera privata banker där ofta rika lånade pengar till fattiga som sedan arbetade av sin skuld.

Även om det kan tänkas vara en modern sak att låna pengar, har det alltså funnits olika system för detta sedan urminnes tider. Många av principerna som vi använder oss av idag, som en säkerhet eller att gå i borgen för ett lån härstammar från långt tillbaka i tiden. Tekniken för hur vi lånar har självklart utvecklats och gått framåt, men själva tanken bakom har hållit sig förvånansvärt lik genom alla dessa år.