info@cntkings.ee

Får vi vänja oss vid kraftigt skiftande elpriser?

Många företag och privatpersoner har drabbats hårt av den senaste tidens höga elpriser. Även om priserna stabiliserats något under januari–februari är de fortfarande höga och det osäkra politiska läget kan riskera att pressa upp dem ytterligare. Kommer vi få vänja oss vid mer skiftande elpriser i framtiden?

Elpriserna stabila men fortsatt höga i januari och februari

Under januari och februari stabiliserades elpriserna tack vare mildare väder, mer nederbörd och blåst. Priserna är fortfarande höga men ligger inte på samma extrema nivå som tidigare. 

Så här blev Medelspotpriset i januari och februari:

Januari

  • 28,08 öre/kWh för Luleå (SE1) och Sundsvall (SE2)
  • 100,89 öre/kWh för Stockholm (SE3)
  • 105,77 öre/kWh för Malmö (SE4)

Februari

  • 25,79 öre/kWh för Luleå (SE1) och Sundsvall (SE2)
  • 77,48 öre/kWh för Stockholm (SE3)
  • 83,86 öre/kWh för Malmö (SE4)

Tufft ekonomiskt för både företag och privatpersoner

Många företag har drabbats ekonomiskt av de extremt höga elpriserna som var under förra perioden. Även privatpersoner har drabbats hårt. Valet av elavtal är därför extra viktigt för att få kontroll över sina utgifter. 

– Vi vill hjälpa kunderna att ta bra beslut kring vilket elavtal man ska välja för att få kontroll över sina kostnader. Jämför elavtal på elskling.se eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig, säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner Manager på Elskling, som är en del av Zmarta Group. 

Fortsatt skiftande elpriser den närmsta framtiden

Marknaden påverkas fortfarande av höga bränslepriser och höga priser på utsläppsrätter. Även det osäkra politiska läget i världen kan påverka elpriserna framöver. Så trots bra förutsättningar med mycket vind-, vatten- och kärnkraft så är priserna fortsatt höga främst i de södra prisområdena.

– Vi hoppas på att våren blir en bra period för lägre priser även i de fasta avtalen, men med det osäkra politiska läget som även påverkar bränslepriser så finns det inga garantier, säger Ann-Catrin och tillägger:

– Vi kommer nog få vänja oss en lång tid framöver att priserna rör sig mycket upp och ner. Vi råder både privatpersoner och företag att se över sina elavtal löpande för att hitta en bra prisnivå, avslutar Ann-Catrin Dahlbom, Partner Manager på Elskling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *